تبلیغات
 Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ lovely girls Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ - گفت وگوباخدا

گفتم:خدایاازهمه دلگیرم.

گفت:حتی ازمن.....؟

گفتم:خدایاچقدردوری؟

گفت:تویامن....؟

گفتم:خدایاتنهاترینم.

گفت:باوجودمن....؟

گفتم:خدایاکمک خواستم.

گفت:ازغیرمن.....؟

گفتم:خدایادوستت دارم.

گفت:بیشترازمن.....؟


تاریخ : سه شنبه 20 تیر 1391 | 14:06 | نویسنده : بهار/Y | نظرات

  • paper | ماه دامین | صحاب